Hotline
  0989 51 51 51

Đơn hàng nổi bật

  CHẾ BIẾN THỰC PHẨM SIÊU ...
  Số lượng: 36 người
  Nơi làm việc: CHIBA
  Mức lương: 36.000.000 VNĐ
  Ngày tuyển: 09/07/2020
  ĐƠN HÀNG SƠN XÂY DỰNG...
  Số lượng: 9 người
  Nơi làm việc: KANAGAWA
  Mức lương: 35.000.000 VNĐ
  Ngày tuyển: 25/06/2020
  DỌN DẸP KHÁCH SẠN...
  Số lượng: 6 người
  Nơi làm việc: HOKKAIDO
  Mức lương: 33.000.000 VNĐ
  Ngày tuyển: 29/06/2020
  CHẾ BIẾN THỰC PHẨM Y TẾ...
  Số lượng: 70 người
  Nơi làm việc: HIROSHIMA
  Mức lương: 33.000.000 VNĐ
  Ngày tuyển: 24/06/2020

Danh sách đơn hàng mới nhất

NGÀNH NGHỀ SỐ LƯỢNG NƠI LÀM VIỆC MỨC LƯƠNG NGÀY THI TUYỂN
CHẾ BIẾN THỰC PHẨM SIÊU THỊ 36 CHIBA 36.000.000 VNĐ 09/07/2020
ĐƠN HÀNG SƠN XÂY DỰNG 9 KANAGAWA 35.000.000 VNĐ 25/06/2020
DỌN DẸP KHÁCH SẠN 6 HOKKAIDO 33.000.000 VNĐ 29/06/2020
CHẾ BIẾN THỰC PHẨM Y TẾ 70 HIROSHIMA 33.000.000 VNĐ 24/06/2020
ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM Y TẾ 130 CHIBA, NAGANO, AICHI, KYOTO 34.000.000 VNĐ 16/06/2020
THỦY SẢN KHÔNG GIA NHIỆT 9 TỈNH FUKUOKA 34.000.000 VNĐ 25/04/2020

Video

  Tổng hợp đơn hàng xuất khẩu lao động Nhật Bản LƯƠNG CAO tháng 6 năm 2020
  Tìm hiểu quy trình thi tuyển đơn hàng đi xuất khẩu lao động Nhật Bản tại Nozomi Japan
  Các địa phương Nhật cạnh tranh thu hút lao động Việt Nam